Services > Webdesign > Aanpak

Internet development by Flexima.
 

Proces van onze aanpak

Het proces wordt opgesplitst in afzonderlijke stappen (zoals hieronder beschreven). Tussen elke stap voorzien we een meeting om de resultaten te bespreken en feedback te verzamelen (zodat tijdig kan bijgestuurd worden). Na elke stap wordt een tussenresultaat opgeleverd: hetzij een rapport, hetzij een versie van een eindproduct.

Aanpak webdesign door Flexima

1. Analyse

In eerste instantie gebeurt een analyse van het project. Dit wordt onderverdeeld in drie aspecten:

  • Analyse van de opdrachtgever: Wie is de opdrachtgever ? Hoe is de werking? Wat zijn de noden en behoeften van de klant?
  • Analyse van het doel: Wat wil de opdrachtgever bereiken met de website? Wat zijn de doelstellingen op korte termijn en op langere termijn? Verkoop van goederen?
  • Analyse van de doelgroep: Welke doelgroepen moeten bereikt worden met de websites ? Welke informatie zoeken zij op de websites, en welke taken willen zij uitvoeren?

2. Functionaliteiten

Op basis van bovenstaande analyse, wordt een omschrijving gemaakt van de vereiste functionaliteiten. Dit beschrijft de onderdelen en functies die de website zal omvatten.

3. Structuurdocument

De analyse en omschrijving van functionaliteit leidt tot een eerste tussenresultaat: het structuurdocument. Dit is een 'lege' website - online toegankelijk voor de opdrachtgever. Deze site heeft nog geen lay-out (geen logo's, tekeningen, lettertypes, kleuren, ...), en nog geen uitgevulde inhoud (geen teksten).

Hier wordt de structuur en informatie-architectuur van de toekomstige website weergegeven, plus de gebruikte 'labels' (benamingen voor knoppen en menu-items) en functie-omschrijvingen (bv. 'Hier komt een formulier waar bezoekers zich kunnen inschrijven voor de e-mail nieuwsbrief.'). Aan de hand hiervan bepalen we samen of alle gewenste onderdelen in de site aan bod komen, of ze op de juiste plaats staan, en of ze juist benoemd zijn.

We gaan pas verder met de volgende stap na jouw uitdrukkelijke akkoord met dit structuurdocument.

4. Schetsbord

Na de uitwerking van bovenstaand structuurdocument, zullen we in nauwe samenspraak een schetsbord ontwikkelen, dat de visie en imago van de opdrachtgever zal weerspiegelen. Onder de ontwikkeling van het schetsbord verstaan we de verfijning van de (eventueel bestaande) grafische stijl en het aanpassen van die grafische stijl aan het medium internet.

We leveren een aantal 'statische' schermen (foto's) die de look van nuw website zal bepalen. Aan u de keuze.

Slechts na uitdrukkelijke goedkeuring van dit schetsbord starten we met de concrete uitwerking van de website.

5. Eerste oplevering

Op basis van het structuurdocument en het schetsbord ontwikkelen we een eerste versie van de website. Dit is de samenbrenging van template uit het schetsbord, met de informatie-architectuur van het structuurdocument, en een eerste uitwerking van de functionaliteiten.

In deze ontwerpfase houden we vooral rekening met user-interface, ergonomie, bereikbaarheid van data en flexibiliteit in tekstruimte ...

Vervolgens verzamelt u opmerkingen en wijzigingen en speelt die gegroepeerd door aan ons; we bespreken deze opmerkingen en zoeken samen naar de beste oplossing.
Deze wijzigingen worden ingebracht.

7. Definitieve oplevering

Na het bijwerken van de website volgens specificaties wordt de website opgeleverd. De website wordt online geplaatst. We voorzien de nodige opvolgingssoftware (Google Analytics), om een beeld te kunnen geven van de bezoekers van de website.

8. Support periode

We voorzien een ondersteuningsperiode na de definitieve oplevering, waarbij kleine wijzigingen en eventuele kleine bugs door ons bijgewerkt worden. Deze eerste support periode is inbegrepen in de offerte. Daarna voorzien we de mogelijkheid om een support contract af te sluiten of volgens uurloon nog aanpassingen uit te voeren. Flexima staat immers voor flexibiliteit! Aan u de keuze.